Music/Tracks
10
摩天楼オペラ - Chronos
https://www.youtube.com/watch?v=Z2C0YQsDA1M
Sakuzyo - Bustling bar
https://soundcloud.com/sakuzyo/bustling-bar
[PV] MUCC - 惡 -JUSTICE-
https://www.youtube.com/watch?v=SK3HpOmDAu0
[PV] lynch. - XERO
https://www.youtube.com/watch?v=pvtPI6IsVrI
[PV] メガマソ - スノウィブルー
https://www.youtube.com/watch?v=4B3vRBraAGU
Outline in Color - The Good in Me (Acoustic)
https://soundcloud.com/outlineincolor/the-good-in-me-acoustic
[PV] LM.C - MOGURA
https://www.youtube.com/watch?v=UXTK5WEpWlc
Muse - Hysteria
https://soundcloud.com/muse/hysteria
Muse - Time is Running Out
https://soundcloud.com/muse/time-is-running-out
[PV] Moran - 妄想日記
https://www.youtube.com/watch?v=WKpT84v9RYY